TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
Văn bản chỉ đạo điều hành
07-KH/TUNgày ban hành 19/10/2020
Kế hoạch công bố thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc
77/UBND-VPNgày ban hành 06/03/2020
Công văn về việc phân công chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến 2020
32/KH-UBNDNgày ban hành 04/02/2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020