TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Xem thêm

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của công dân
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của công dân

Bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của công dânXem thêm