TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
CÔNG AN XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM
Công an xã tân khánh đông thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm

Hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2020 công an xã đã tiến hành mời làm việc 04 đối tượng nghi vấn sử dụng ma tuýXem thêm