TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 15/4/2021, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã tân khánh đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ baXem thêm