Cảnh giác thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Sa Đéc được kiềm chế và kéo giảm. Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản vẫn còn xảy ra với các thủ đoạn như: