TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
GIÁM SÁT CHI BỘ CÔNG AN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54 CỦA ĐẢNG ỦY XÃ
Giám sát chi bộ công an trong việc thực hiện nghị quyết số 54 của đảng ủy xã

Thực hiện quyết định số 05 –qđ/đu ngày 10 tháng 9 năm 2020 của đảng ủy xã tân khánh đông về việc giám sát công tác triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 54- nq/đu của ban chấp hành đảng bộ xãXem thêm

HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ 2  NHIỆM KỲ 2020 -2025
Họp ban chấp hành đảng bộ xã lần thứ 2  nhiệm kỳ 2020 -2025

 sáng nay, ngày 8 tháng 7 năm 2020, tại phòng họp ủy ban nhân dân xã; ban chấp hành đảng bộ xã tân khánh đông tiến hành họp lệ tháng 7. dự họp có 15/15 đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã.Xem thêm

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đảng bộ xã tân khánh đông tổ chức đại hội đại biểu lần thứ viii, nhiệm kỳ 2020-2025

“xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu”Xem thêm

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
Công trình chào mừng đại hội đảng các cấp

Sáng nay, ngày 02/3/2020 tại ấp khánh hòa, xã tân khánh đông đã khởi công xây dựng cầu cái bè 2Xem thêm