TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước

Quán triệt, kế hoạch số 129/kh-ubnd ngày 30 tháng 9 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố sa đécXem thêm