TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 20/04/2021
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu hđnd các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 26/3/2021 đến ngày 05/4/2021 ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã tân khánh đông phối hợp với ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Xem thêm